Documentation

1.ហាងពពកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នា

1.1.របៀបដំឡើងកម្មវិធី Teamviewer

Website

Last updated on 13/01/2020

1.2.របៀប Login /Logout នៅលើវេបសាយ (Website) និងទូរស័ព្ទដៃ (Mobile)

១. របៀប Login នៅលើវេបសាយ (Website) – មាន ២ វិធីសាស្ត្រ

+ វិធីសាស្ត្រទី១៖ Login តាមរយៈវេបសាយរបស់ហាងពពក

 • ដំបូងចូលទៅកាន់វេបសាយរបស់ហាងពពក https://hangpopok.com

 • បញ្ចូលឈ្មោះហាងរបស់លោកអ្នក។ ឧទាហរណ៍៖ viviefashion

 • លោកអ្នកត្រូវបញ្ចូល Username/លេខទូរស័ព្ទ និង Password ដើម្បីបន្ត Login ទៅ Dashboard ឫ Sell

+ វិធីសាស្ត្រទី២៖ Login តាមរយៈ Link ដែលខាងបុគ្គលិកហាងពពកផ្ដល់ជូនពេលទៅតំឡើង (Deployment) System ជូនលោកអ្នក

 • បញ្ចូល Link ដែលហាងពពកផ្ដល់ជូន។ ឧទាហរណ៍៖  yourshop.hangpopok.com

 

 

២. របៀប Logout នៅលើវេបសាយ (Website) – មាន ២ វិធីសាស្ត្រ

 • វិធីសាស្ត្រទី១៖ Logout តាមរយៈ DASHBOARD

 

 • វិធីសាស្ត្រទី២៖ Logout តាមរយៈ SELL

 

៣. របៀប Login នៅលើទូរស័ព្ទដៃ (Mobile)  – មាន ១ វិធីសាស្ត្រ

 

៤. របៀប Logout នៅលើទូរស័ព្ទដៃ (Mobile)  – មាន ១ វិធីសាស្ត្រ

Last updated on 09/12/2019

1.3.របៀបប្ដូរលេខសំងាត់ (Change password)

១. របៀប ប្ដូរលេខសំងាត់នៅលើវេបសាយ (Website) ហាងពពក – មាន ២ វិធីសាស្ត្រ

+ វិធីសាស្ត្រទី១៖ ប្ដូរលេខសំងាត់តាមរយៈ ប្រូហ្វាល់ (Profile)

 • ដំបូងចូលទៅកាន់ ប្រូហ្វាល់ ឫ Profile

 • បន្ទាប់មកចុចលើប៉ូតុង ប្ដូរលេខសំងាត់ ឫ Change Password

 • ដើម្បីប្ដូរលេខសំងាត់ថ្មីបានអ្នកត្រូវតែបញ្ចូល លេខសំងាត់ចាស់លេខសំងាត់ថ្មី និង បញ្ជាក់លេខសំងាត់ថ្មី  

ចំណាំ៖ វិធីសាស្រ្តទី១ អ្នកត្រូវមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចកែប្រែ លេខសំងាត់​ ​ខ្លួនឯងបាន ឫមានសិទ្ធស្មើរទៅនឹង Admin។ សិទ្ធគឺផ្ដល់អោយតាមរយៈគណនី Admin

 

+ វិធីសាស្ត្រទី២៖ ប្ដូរលេខសំងាត់តាមរយៈ អ្នកប្រើ (User)

 • ដំបូងចូលទៅកាន់ អ្នកប្រើ ឫ User

 • បន្ទាប់មកជ្រើសរើសបុគ្គលិក ឫគណនីអ្នកប្រើមួយណាដែលអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរលេខសំងាត់ រួចចុចប៉ូតុង Edit

 • ជាចុងក្រោយលោកអ្នកគ្រាន់តែបញ្ចូលលេខសំងាត់ថ្មីទៅក្នុងប្រអប់ លេខសំងាត់ រួចហើយចុចប៉ូតុង រក្សាទុក

ចំណាំ៖ វិធីសាស្រ្តទី២ គឺទាមទារអោយគណនីរបស់លោកអ្នកមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ ឫមានសិទ្ធស្មើរទៅនឹង admin

Last updated on 28/11/2019

1.4.Refresh on mobile to download new data

Mobile

Last updated on 12/12/2019

2.ម្ចាស់អជីវកម្ម និងអ្នកគ្រប់គ្រង

2.1.ផ្ទាំងគ្រប់គ្រង Dashboard

Web

Mobile

Last updated on 12/12/2019

2.2.បន្ថែមផលិតផល

Website

Last updated on 12/12/2019

2.3.នាំចូលស្ដុក

Website

Last updated on 12/12/2019

2.4.ផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ដុក

Website

Last updated on 12/12/2019

2.5.ពិនិត្យមើលស្ដុកចេញ ចូល

Website

Last updated on 12/12/2019

2.6.ផ្លាស់ប្ដូរវេន

គោលគំនិតមូលដ្ឋាន

 

បុគ្គលិករបស់អ្នកដាក់ប្រាក់នៅពេលបើកវេន ហើយនិងលុយសុទ្ធនៅនឹងដៃនៅពេលបិទវេន ប្រព័ន្ធនឹងគណនាឃើញដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើមានការបាត់បង់ប្រាក់ក្នុងការបើកបិទវេននីមួយៗ។ ប្រព័ន្ធនេះមិនត្រឹមតែចាប់យកលុយពីវិក័យប័ត្រធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេ ហើយថែមទាំងចាប់យកប្រាក់ពីការកក់ប្រាក់ ការទូទាត់ពីអតិថិជនចាស់ៗ និងប្រាក់ពីការលក់ជាគូប៉ុងជាដើម។

មកមើលក្រដាសប្តូរវេន

 

 

ខាងក្រោមនេះគឺជាការពន្យល់លំអិត៖
(1) ប្រាក់ដំកល់ Deposit: នេះគឺជាលុយមាននៅលើដៃ មុនពេលអ្នកគិតចាប់ផ្តើមបើកវេន
(2) ប្រាក់លក់បាន Revenue from selling: នេះជាលុយដែលបានមកពីការលក់ផ្ទាល់
(3) ប្រាក់ផ្សេងៗ(Other revenue): នេះគឺជាប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីប្រាក់កក់របស់អតិថិជន ការសងប្រាក់មកវិញអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងការលក់គូប៉ុងជាដើម។ល។
(4) ចំណាយ(Refund): រាល់ការចំណាយនឹងអស់ក្នុងប្រព័ន្ធ ឧ.ការសងប្រាក់វិញ ការទូទាត់សម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់
(5) ប្រាក់សរុប: សាច់ប្រាក់ដែលបានគណនារួច ដែលប្រព័ន្ធគិតថាអ្នកគិតលុយកំពុងរក្សានៅនឹងដៃ។
(6) ប្រាក់ពិតក្នុងដៃ: អ្នកគិតលុយប្រាប់ប្រាប់ពីប្រាក់ដែលពួកគេកំពុងរក្សាទុក
(7) ប្រាក់ដែលបាត់: ភាពខុសគ្នារវាង (៦) និង (៧)។
(8) ផ្នែកនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃប្រភេទទូទាត់ទាំងអស់នៅក្នុងរយៈពេលធ្វើការលក់ មានដូចជាសាច់ប្រាក់ផ្ទាល់ តាមធនាគារ តាមពិន្ទុអតិថិជន

ពិនិត្យការងារផ្លាស់ប្តូរវេន

នៅពេលដែលអ្នកចង់មើលឱ្យបានលំអិតពីរបាយការណ៍ផ្លាស់ប្តូរ ឬគ្រាន់តែចង់បោះពុម្ពវាឡើងវិញ អ្នកអាចចូលប្រើវានៅក្នុងផ្ទាំងdashboard តាមប្រតិបត្តិការ > ការផ្លាស់ប្តូរវេន បន្ទាប់មកជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទ តាមលំនាំដើមវាសម្រាប់ថ្ងៃនេះ​ ជួរនីមួយៗវានឹងបង្ហាញ៖

 • ឈ្មោះអ្នកគិតលុយ
 • ចាប់ផ្តើម – បញ្ចប់វេន
 • ដាក់ប្រាក់ដំកល់ពេលបើកវេន
 • ប្រាក់ពេលបញ្ចប់វេន
 • បាត។លុយរឺអត់
 • បោះពុម្ពម្តងទៀត

ចុចលើការផ្លាស់ប្តូរនីមួយៗដើម្បីបង្ហាញផលិតផលលម្អិតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនីមួយៗ។

 

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការមើលលុយទាំងអស់នៅក្នុង / ក្រៅប្រព័ន្ធកំឡុងពេលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវេននេះអ្នកអាចប្រើ CashBook ដូចខាងក្រោម
សូមពិនិត្យមើលព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីសៀវភៅសាច់ប្រាក់នៅក្នុងអត្ថបទនៅទីនេះ។ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលទិន្នន័យផ្លាស់ប្តូរវេនត្រឹមត្រូវអ្នកត្រូវពិនិត្យមើល៖

 • តើអ្នកកំពុងមើលត្រឹមត្រូវតាមសាខាទេ?
 • ដាក់ឈ្មោះអ្នកគិតលុយអោយត្រឹមត្រូវនៅខាងឆ្វេង
 • ជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវនៅខាងឆ្វេង (ពេលវេលាកាលបរិច្ឆេទអាចទទួលបានពីវិក័យបត្រផ្លាស់ប្តូរវេន ឬពីប្រតិបត្តិការ > ផ្លាស់ប្តូរវេន)

 

បើកវេន

 

សាមញ្ញណាស់ អ្នកអាចចុចលើមីនុយហើយជ្រើសរើសប្តូរប្តូរវេន ឬវានឹងលេចឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរៀបចំអាយយវានៅក្នុងផ្ទាំងគ្រប់គ្រង
ប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្តើមវេនរួចហើយប្រអប់នឹងត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោមនេះគឺជាកំណត់សម្គាល់សំខាន់ៗមួយចំនួន៖

 1. Actual Opening Balance (ប្រាក់នៅពេលវេនចាប់ផ្តើម): សាច់ប្រាក់លើដៃអ្នកគិតលុយនៅពេលបើកវេន
 2. Close Shift Balance (ប្រាក់ពេលបិទវេន): សាច់ប្រាក់នៅនឹងដៃនៅពេលបញ្ចប់វេន
 3. Transfer To (ផ្ទេរប្រាក់ទៅ): តើអ្នកចង់ផ្ញើប្រាក់ទាំងអស់ទៅអ្នកគិតលុយបន្ទាប់ទេ? ឬទុក? ឬផ្ញើទៅការិយាល័យ
 4. Withdraw to Office (ដក់ប្រាក់): ឱ្យសាច់ប្រាក់ទៅការិយាល័យឬនរណាម្នាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលុយ

 

ទទួលបានការផ្លាស់ប្តូរផ្ទេរតាមរយៈការជូនដំណឹងតាមអ៊ីមែល

ប្រសិនបើម្ចាស់ហាង ឬអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ទទួលអ៊ីម៉ែលនៅពេលដែលអ្នកគិតលុយបញ្ចប់ការផ្លាស់ប្តូរអ្នកអាចតំឡើងតាមរយៈផ្ទាំងDashboard > Store Setup ហើយបញ្ចូលអ៊ីមែលរបស់អ្នកនៅទីនោះ។ វាងាយស្រួលណាស់

 

គ្មានអ៊ិនធឺរណែតក៏គ្មានបញ្ហា

ក្នុងករណីដែលមិនមានអ៊ិនធឺរណែតនៅពេលបិទវេន ប្រព័ន្ធនឹងចាប់យកព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់ដូចជា
ប្រាក់កក់, ប្រាក់ចុងក្រោយ, ពេលវេលាចាប់បើកវេន / ពេលបិទវេន។ ដូច្នេះនៅពេលដែលអ៊ីនធឺណេតត្រលប់មកវិញវានឹងធ្វើសមកាលកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅម៉ាស៊ីនមេដើម្បីឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមើលឬបោះពុម្ពឡើងវិញនូវកំណែពេញលេញនៅពេលក្រោយ។

គន្លឹះ: ប្រសិនបើអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានអ្នកគិតលុយច្រើនហើយអ្នកចង់គ្រប់គ្រងតុល្យភាពសម្រាប់អ្នកគិតលុយម្នាក់ៗ។ អ្នកអាចរំលឹកអ្នកគិតលុយរបស់អ្នកឱ្យចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរដូច្នេះពួកគេមិនភ្លេច។ អ្នកអាចចូលទៅផ្ទាំង Dashboard > Setup > Feature (Require Shift [x] )
Last updated on 07/04/2020

2.7.សៀវភៅសាច់ប្រាក់

គោលគំនិតមូលដ្ឋាន

គំនិតនេះគឺសាមញ្ញណាស់។ រាល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការលុយកាក់ចូលរឺចេញនឹងត្រូវបានកត់ត្រាជា“ ការទូទាត់/ Payment” នៅក្នុងជួរដេកនៅក្នុង CashBook មានពីរប្រភេទនៃការទូទាត់ធំ ៗ គឺប្រាក់ចំណូលនិងចំណាយ។ នៅក្នុងការទូទាត់នីមួយៗវាបញ្ជាក់ថាជាសាច់ប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ ឆូតកាត ឬរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រភេទទូទាត់ទាំងអស់។

ប្រភេទនៃការបង់ប្រាក់បែបងាយៗ

ដើម្បីឱ្យកាន់តែច្បាស់សម្រាប់ម្ចាស់ហាងក្នុងការគ្រប់គ្រងការបង់ប្រាក់ ហាងពពក បានរៀបចំនូវប្រភេទទូទាត់បណ្ដោះអាសន្នមួយចំនួនដោយស្វ័យសម្រាប់ការបង់ប្រាក់៖

 • Revenue from Invoice (ចំណូលសរុបពីវិក័យប័ត្រ)៖ ជាប្រាក់ដែលអ្នកប្រមូលបានពីការលក់ដោយផ្ទាល់ដល់អតិថិជន ប្រាក់កក់ពេលអតិថិជនបញ្ជាទិញ ឬអតិថិជនបង់ប្រាក់នៅពេលក្រោយក្នុងការលក់ដុំ
 • Revenue from Supplier Return (ប្រាក់ពីទំនីញត្រឡប់មកវិញឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់)៖ ប្រាក់ដែលអ្នកប្រមូលមកវិញនៅពេលអ្នកបញ្ជូនទំនិញត្រឡប់ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ហើយពួកគេនឹងសងប្រាក់ដល់អ្នកវិញ។
 • Payment for Supplier (ទូទាត់សម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់)៖ ប្រាក់ដែលអ្នកបង់អោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក
 • Payment for Customer Refund (ប្រាក់សងវិញសម្រាប់អតិថិជន)៖ ប្រាក់ដែលអ្នកបង់ជូនអតិថិជនរបស់អ្នកនៅពេលដែលអតិថិជនយកទំនិញមកវិញ។
 • Adjusted(កែសម្រួល)៖ នេះជាប្រភេទប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់ពិសេសដែលបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិសំរាប់អ្នកនៅពេល៖
  • អ្នកកែសម្រួលបំណុលអតិថិជន​ ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • អ្នកគិតលុយរបស់អ្នកនិយាយថាពួកគេរក្សាប្រាក់ខុសគ្នាពីប្រព័ន្ធដែលរំពឹងទុក (ច្រើនទៀតលើនេះ)។ ការកែសំរួលនេះគឺសំខាន់ណាស់ព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សមតុល្យសំរាប់អ្នកគិតលុយម្នាក់ៗ។
  គន្លឹះ: អ្នកគ្រប់គ្រងអាចពិនិត្យមើលការកែសំរួលប្រភេទនេះដើម្បីដឹងថានៅពេលណាដែលមានការបាត់បង់ប្រាក់ក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការប្តូរវេន។
 • Withdraw to Office(ដកអោយការិយាល័យ)៖ លុយដែលបានដកពីសមតុល្យរបស់អ្នកគិតលុយម្នាក់ៗហើយផ្ញើទៅការិយាល័យ។
 • Transfer Money Shift Handover(ផ្ទេរប្រាក់ពេលប្តូរវេន)៖ នេះគឺជាប្រាក់ដែលទទួលបានពីអ្នកគិតលុយម្នាក់ទៀត
 • Sold Coupon (គូប៉ុនដែលបានលក់)៖ ប្រាក់ទទួលបាននៅពេលលក់ប័ណ្ណគូប៉ុង

សង្ខេបសមតុល្យ

 

Balance(សមតុល្យ)៖ នេះគឺជាប្រាក់ដែលអ្នកអាចរំពឹងថានឹងប្រមូលពីបុគ្គលិក(អ្នកគិតលុយ) នៅតាមសាខានីមួយៗ។ អ្នកអាចស្វែងរកដើម្បីមើលសមតុល្យនីមួយៗ

គន្លឹះ: ល្អបំផុតប្រសិនបើគ្មានការខាតបង់ប្រាក់ទេ សមតុល្យគឺជាលុយដែលអ្នកអាចប្រមូលបានពីអ្នកគិតលុយទាំងអស់


Start Balance (សមតុល្យចាប់ផ្តើម)៖ សមតុល្យនៅដើមកំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យ។ ឧទាហរណ៍អ្នកកំពុងត្រួតពិនិត្យសមតុល្យថ្ងៃនេះ (ចាប់ពីម៉ោង 00:00 – 23:59) ដូច្នេះចាប់ផ្តើមសមតុល្យនឹងមានតុល្យភាពនៅម៉ោង 00:00
Income (ប្រាក់ចំណូល)៖ ប្រាក់ទាំងអស់ដែលចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ។
Outflow (លំហូរប្រាក់ចំណាយ)៖ លុយទាំងអស់ដែលចំណាយចេញពីប្រព័ន្ធ។


តុល្យភាព = តុល្យភាពចាប់ផ្តើម + ចំណូលចំណាយ

តើនេះជួយអ្នកយ៉ាងដូចម្ដេច

 • តាមដានរាល់ប្រាក់ចំណូលនិងចំណាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ៖ ឧទាហរណ៍: គ្រប់គ្រងការទូទាត់ជាច្រើនប្រភេទដែលមានវិក័យបត្រដូចគ្នា ការបាត់លុយ ការផ្ទេរប្រាក់រវាងបុគ្គលិក។
 • ដឹងថាតើបុគ្គលិកម្នាក់រក្សាទុកប្រាក់ប៉ុន្មាន
គន្លឹះ: ជាថ្មីម្តងទៀតរឿងរក្សាទុករាល់ប្រាក់ចំណូលនិងចំណាយនៅក្នុងក្រៅប្រព័ន្ធ ដូច្នេះនឹងមិនមានការលួចបន្លំនៅទីនេះទេ។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធនិយាយថាបុគ្គលិកគួររក្សាទុក ១០០ ដុល្លារប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាពួកគេរក្សាបានតែ ៩០ ដុល្លារ ប្រព័ន្ធនឹងបង្កើតប្រាក់ចំណូលថ្មីដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណាយដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់ការបាត់បង់។ អ្នកគ្រប់គ្រងគ្រាន់តែត្រូវការពិនិត្យមើលលេខនេះ។ប្រសិនបើអ្នកចង់ឃើញតែប្រាក់ចំណូលនិងចំណាយដោយមិនរាប់បញ្ចូល “លុយក្នុងប្រព័ន្ធ” អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃបញ្ចប់ > លំហូរសាច់ប្រាក់

តើអ្វីអាចបន្ថយតុល្យភាព?

 • អ្នកគិតលុយដាក់ប្រាក់បើកវេនតិចជាងក្នុងប្រព័ន្ធ (១)
 • ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគិតលុយផ្សេងទៀត (២)
 • ផ្ទេរប្រាក់ទៅការិយាល័យ (៣)

 

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចាប់បានការបាត់ប្រាក់ពីអ្នកគិតលុយ?

ទាំងអស់គឺងាយស្រួល អ្នកអាចពិនិត្យមើលការទូទាត់ដែលបានកែតម្រូវហើយ “ Auto-adjusted for Open Shift Handover/ បានកែសំរួលដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ការបើកឬការប្តូរវេន” ។ អ្នកអាចមើលឃើញប្រាក់ដែលរំពឹងទុកនិងប្រាក់ពិតប្រាកដនៅនឹងដៃ។

 

បន្ថែមការទូទាត់ថ្មី

(១) អ្នកអាចបង្កើតការទូទាត់ប្រាក់ចំណូលឬចំណាយដោយចុចលើ
(២) អ្នកអាចកំណត់ក្រុមទូទាត់។ ឧទាហរណ៍​ អ្នកអាចបង្កើតក្រុមជាច្រើនដូចជា វិក្កយបត្រអគ្គិសនី វិក្កយបត្រទឹក អាហារឆ្កែជាដើមដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណាយផ្សេងៗនៅទីនេះ
(៣) អ្នកអាចជ្រើសរើសអតិថិជនឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅទីនេះហើយវានឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបំណុលរបស់ពួកគេយ៉ាងត្រឹមត្រូវ
(៤) មានការបង់ប្រាក់ខ្លះវាគ្រាន់តែជាកំណត់ត្រាមិនសំខាន់ ហើយអ្នកគ្រាន់តែចង់សន្សំប្រាក់ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់តុល្យភាពជាក់ស្តែង។

Last updated on 02/04/2020

3.បេឡាករ និងបុគ្គលិក

3.1.ការលក់សម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាន

Mobile

Mobile

Last updated on 09/04/2020

3.2.ការលក់ក្នុងហាងលក់រាយ

Website

Mobile

Last updated on 12/12/2019

3.3.ប្ដូរវេន

Website

Mobile

Last updated on 12/12/2019

3.4.សងប្រាក់វិញ

Website

Last updated on 12/12/2019
Suggest Edit